Kjeld Jørgen Jensen

Kjeld Jørgen Jensens værker har sit afsæt i naturalismen, men de spidsfindige motivers leg med titlerne og de uventede elementer i landskabet fordrejer virkeligheden og giver associationer til surrealisme. Den røde tråd er Kjeld Jørgens Jensens faste bestanddel, der udfordrer beskueren;  for hvor kommer den fra? Hvorfor er den der? Og hvor fører den hen?