Kunstforeningens generalforsamling

Galleri Knægt, Boigense

Varsling

Generalforsamling i Kunstforeningen Huset Knægt

Onsdag d. 2. marts kl. 19.00

Dette års generalforsamling afholdes i frivilligcentret ”Sløjfen”, Poppelvej 4, 5400 Bogense

Tilmelding via mail: kunstforeningen.knaegt@gmail.com

 

Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent og referent
  1. Formanden aflægger årsberetning

  2. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab
  1. Udtrækning af hvervegevinst

  2. Fastsættelse af kontingent

  3. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før dato for generalforsamlingen.

 

  1. Valg

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant

 

  1. Eventuelt

 

Galleri Knægt byder på et glas vin og lidt mundgodt

 

  1. Galleriet fortæller om flytning og nye tiltag

 

  1. Udlodning af de i årets løb indkøbte værker

Kan et medlem ikke være til stede på generalforsamlingen, kan man indsende en prioriteret ønskeseddel til bestyrelsen, der skal være bestyrelsen i hænde senest dagen før den afholdte generalforsamling. 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, for at få de sidste opdateringer så snart der sker noget nyt

You have Successfully Subscribed!

Gå ikke glip af noget - tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi værner om din sikkerhed og vil aldrig udsende spam.

Du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev!